REJESTRACJA – Centrum opieki wytchnieniowej

REJESTRACJA DO CENTRUM OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

Zapraszamy rodziny sprawujące opiekę nad bliskim w domu (nieuleczalnie chorym dzieckiem lub dorosłym, osobą z niepełnosprawnością, osobą starszą, wymagającą stałej i intensywnej opieki) do zgłoszenia się do skorzystania z opieki wytchnieniowej realizowanej w domu podopiecznego lub stacjonarnej realizowanej w Centrum Opieki Wytchnieniowej w Gdańsku.

Do projektu zostaną zakwalifikowani opiekunowie faktyczni, zgłaszający największe potrzeby w odciążeniu ich w codziennych obowiązkach związanych z nieprzerwaną opieką nad podopiecznym. Na podstawie zebranych kart zgłoszenia do projektu, której niezbędnym uzupełnieniem jest diagnoza potrzeb, koordynator usługi opieki wytchnieniowej wraz z zespołem dokona kwalifikacji uczestników, mając na względzie w szczególności kryteria projektowe.

Kwalifikacja do opieki domowej będzie realizowana na bieżąco, natomiast do opieki stacjonarnej – od momentu uruchomienia usługi.

Szczegółowe informacje: regulamin

Dokumenty do wypełnienia

Karta zgłoszenia do projektu

Klauzula informacyjna i klauzula zgody RODO 6.2.2

Diagnoza Potrzeb

Zaświadczenie lekarskie COW

Wypełnij potrzebne oświadczenia i podpisz dokumenty.

Wypełnione i podpisane dokumenty: karta zgłoszenia, diagnoza potrzeb, oświadczenia, ksero orzeczenia o niepełnosprawności (aktualna informacja o chorobie w przypadku braku orzeczenia) dostarcz do siedziby Fundacji:

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Skip to content