JAK DZIAŁA CENTRUM OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ?

Program „Opieka Wytchnieniowa” jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku opieki wytchnieniowej, którą oferuje Centrum Opieki Wytchnieniowej w Gdańsku przy ul. M. Kopernika17C, na skorzystanie z pomocy mogą liczyć również opiekunowie osób starszych i osób chorujących, niemających orzeczenia
o niepełnosprawności (w terminie sierpień-listopad 2023).

W naszym Centrum Opieki Wytchnieniowej można skorzystać z:

          

Skip to content